پرسشنامه سازگاری بل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سازگاری در سال ۱۹۶۱ توسط هانگرام بل تدوین گردید. وی در زمینه سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری برایبزرگسالان که پرسشنامه حاضر فرم بزرگسال بوده و از یکصد و شصت سوال تشکیل شده است. بل در زمینه سازگاری تلاشهای گسترده ای را انجام داده و از جمله افراد سرشناسی است که در این رابطه کارهای تحقیقی زیادی را به انجام رسانده و مقالات متعددی را به رشته تحریر درآورده است.

فرم سازگاری(بزرگسالان) پنج سطح اندازه گیری جداگانه سازگاری شخصی و اجتماعی را در بر می گیرد که عبارتند از:

الف-سازگاری در خانه:

ب- سازگاری تندرستی:

ج-سازگاری اجتماعی:

د-سازگاری عاطفی:

ه-سازگاری شغلی:

این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسائل شخصی خود را در مقولات مندرج در آزمون مطرح می کنند، موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد و اعتبار هر یک از مراحل جداگانه بالا، امکان مقایسه افراد را با یکدیگر ممکن می سازد. ارزیابی این نوع پنج سازگاری به وسیله یک برگه امکان تعیین نمره سازگاری را در موقعیتهای مختلف مشخص می کند، نمره کل به دست آمده نیز برای نشان دادن سازگاری عمومی به کار می رود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۶۰

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

Anchorتفسیر: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …