پرسشنامه سازگاری کلاس

این پرسشنامه توسط Anchorریان و کانل(۱۹۸۹) برای سنجش باورهای انگیزشی کودکان مقطع ابتدایی و راهنمایی در امور تحصیلی تهیه گردیده است و شامل چهار سبک تنظیمی بیرونی، درون فکنی، همانندسازی و درونی می باشد(منبع داخل فایل). هر سبک تنظیمی بر اساس چهار نوع فعالیت(دلایل انجام تکالیف درسی، دلایل داشتن رفتار خوب در مدرسه، دلایل انجام کارهای درسی، دلایل پاسخگویی به سوالات در کلاس) توسط ۸ سوال مورد ارزیابی قرار می گیرد. سوالات این مقیاس بصورت طیف ۴ درجه ای (کاملا درست است=۴ تا اصلا درست نیست=۱) است. روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط البرزی، رضویه(۱۳۸۲) احراز گردید(به نقل از البرزی و خیر، ۱۳۸۶).

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف: تعیین میزان سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۵

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفسیر: ندارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …