پرسشنامه سازگاری

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه شامل ۲۵ سوال است که در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت پاسخ داده می شود. نمره یک بیانگر پایین بودن شدت نیاز(بسیار کم) و نمره ۵ بالاترین سطح نیاز است. این پرسشنامه ۵ خرده مقیاس دارد که نیازهای گلاسر شامل: عشق و تعلق خاطر، قدرت، آزادی، بقا و تفریح را مورد بررسی قرار می دهد.

 مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …