پرسشنامه سبکهای تصمیم گیری عمومی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سبک تصمیم گیری مدیران از پرسشنامه خود ایفای اسکات و بروس(۱۹۹۵) استفاده  می شود. این پرسشنامه شامل بیست و پنج سوال در طیف پنج گزینه ای لیکرت(از یک کمترین میزان توافق تا ۵ بیشترین میزان توافق) می باشد که به ارزیابی سبکهای عمومی تصمیم گیری مدیران در قالب پنج سبک عقلانی (با عبارات …….)، شهودی(با عبارات…….)، آنی(Anchorبا عبارات…….)، اجتنابی(با عبارات…….) و وابستگی(با عبارات…….) پرداخته است. نمره آزمودنی ها به تفکیک هر سبک و در دامنه ………

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی(شهود درونی) خود توجه می کنم.
  2. بدون نظر خواهی از دیگران قاردم تصمیمات را اتخاذ کنم.
  3. در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است، برایم مهمتر است از اینکه حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشته باشم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

مولفه ها: دارد

تعداد مولفه ها:۵

روش نمره گذاری: دارد

تعداد سؤالات: ۲۵

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …