پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس

AnchorAnchorمعرفی Anchorپرسشنامه سبکهای تصمیم گیری اسکات و بروس

۲۳ سوال این پرسشنامه در قالب ۴ عامل یعنی چهار نوع سبک تصمیم گیری قادر به سنجش سبک تصمیم گیری پاسخ دهنده است. برای نمره گذاری، پاسخ ها به ترتیب از ۱ تا ۵ نمره گذاری می شوند. اسکات و براس(۱۹۹۵) نیز پس از اجرای این پرسشنامه و تحلیل عاملی آن پنج سبک تصمیم گیری به دست آورد و آلفای کرونباخ آن را از ۶۸/۰ تا ۹۴/۰ گزارش کرد. همچنین این پرسشنامه توسط هابلیمیتوگلو(۲۰۰۸) در بین دانشجویان دانشگاه آنکارا اجرا کرد و چهار سبک تصمیم گیری استخراج کرد.

این پرسشنامه چهار سبک تصمیم گیری، تصمیم گیری منطقی، تصمیم گیری اجتنابی، تصمیم گیری وابسته و تصمیم گیری شهودی را مورد سنجش قرار می دهد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- استدلال بهترین راهنما در تصمیم گرفتن است.

۲– هنگام تصمیم‌گیری در باره خانواده‌ام، عقیده و علاقه هرکسی در خانواده پرسیده و بررسی می‌شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۲۵

تفکیک مولفه ها: دارد

تعداد صفحات: ۱۵

مقاله همراه: ۲

تعریف مفهومی: دارد

همراه با یک مقاله با عنوان رابطه سبکهای تصمیم گیری مدیران که در قالب فایل Word تنظیم شده است.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …