پرسشنامه سبک‏های شوخ‏ طبعی مارتین

Anchorسبکهای شوخ طبعی

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی شوخ طبعی را به عنوان مکانیم دفاعی توسعه یافته تعریف می کند که به افراد کمک می کند تا با تعارض‌های هیجانی یا عوامل استرس زای بیرونی با اهمیت دادن به جنبه های طنزآمیز و سرگرم کننده مقابله کنند(۱۰).

افراد شوخ طبع مهارت‌های مدیریت استرس خوبی نشان می‌دهند، قادر به ارزیابی، ابراز و مدیریت هیجاناتشان هستند و در تعاملات اجتماعی موفق ترند (۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴).

مطالعات زیادی نشان داده اند که شوخ طبعی به عنوان یک عامل حمایت کننده و پیش بینی کننده متغیرهای سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی، همبستگی منفی با افسردگی، اضطراب و استرس دارد (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸،۱۹،۲۰).

علاوه بر این، افرادی که از سطوح بالای شوخ طبعی برخوردارند، تمایل به لذت بردن از رویدادها و تجربیات روزمره زندگی روزمره زندگی دارند(۱۶، ۱۷).

به این علت که افراد شوخ طبع، اسنادهای خاصی دارند که به آنها کمک می کند به شیوه ی سرگرم کننده ای با مشکلات و رویدادهای ناگوار زندگی برخورد کنند تا تجربیات کمتر استرس آوری داشته باشند(۱۴) و همچنین بهزیستی و سلامت روانشناختی خویش را بهبود بخشند(۲۱).

Anchor

سبک‏های شوخ‏ طبعی
شوخ‏ طبعی- آزمودنی

پرسشنامه سبکهای شوخی طبعی:

این پرسشنامه توسط مارتین و دیگران در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است و دارای ۳۲ سوال و چهار سبک شوخ طبعی است که دو سبک شوخ طبعی پیوند دهنده و شوخ طبعی خودافزایی سبکهای مثبت و سازگار و دو سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه و خودکاهنده سبکهای منفی و ناسازگار هستند.

روش نمره گذاری پرسشنامه سبکهای شوخی طبعی به طور کامل داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

Anchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه:

۱- با افراد دیگر جوک نمی‌‌گویم و نمی‌‌خندم.

۲- اگر احساس افسردگی کنم، می‌‌توانم با گفتن شوخی خودم را شاد کنم.

 

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی:

قالب فایل: Word

منبع:

تعداد سوالات:۳۲

تعداد صفحات: ۵

مقاله همراه: ۱

روش نمره گذاری:

تفکیک مولفه ها: و سوالات هر مولفه تفکیک شده است.

مقاله بیس لاتین:

سوالات پرسشنامه به لاتین:

تعریف مفهومی:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …