پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای (از نوع لیکرت) سنجیده می شود.

با تحلیل عوامل ، ۳ زیر مقیاس و هر مقیاس شامل ۶ ماده است مشخص می شود . ۳ زیر مقیاس عبارتند از :

– وابستگی (D) ، نزدیک بودن (C)  و  اضطراب (A)

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایاییدارد

 تعداد سوالات۱۸

  ابعاد: دارد

نمره گذاری : دارد

هنجاریابی: دارد

قالب فایل: Word

تفسیر:دارد

پرسشنامه اصلی (لاتین): دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …