پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت

پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت

مقیاس سبک دلبستگی بزرگسالان که با استفاده از مواد پرسشنامه دلبستگی هازان و شیور ساخته و در بین دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است (بشارت، منتشر نشده)، یک پرسشنامه ۱۵ سوالی است  و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) می سنجد.

سوالات مربوط به:

سبک اجتنابی شامل سوالات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵؛

سبک ایمن شامل سوالات ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰

و سبک دوسوگرا شامل سوالات ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ است.

کمینه و بیشینه نمره آزمودنی در خرده مقیاسهای پرسشنامه به ترتیب….

نمونه ای از سوالات پرسشنامه سبک دلبستگی بشارت:

از اینکه اعضای خانواده و سایر افراد دیگر، مرا دوست ندارند نگرانم.

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۱۵

تعداد مؤلفه ها: ۳ (دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا)

روایی و پایایی:  دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …