پرسشنامه سبک رهبری مدیران هرسی و بلانچارد

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای تعیین Anchorسبک رهبری مدیران از پرسشنامه معروف Anchorهرسی و بلانچارد که واضعان نظریه وضعیتی هستند و در سال ۱۹۸۶ بر اساس این نظریه ساخته و استاندارد شده استفاده شده است. …………

این پرسشنامه سبک رهبری مدیر را بر اساس نظر کارمندان مورد سنجش قرار می دهد و حاوی ۱۲ سوال می باشد. هر سوال یک موقعیت فرضی را به تصویر می کشد و برای آن چهار پاسخ در نظر گرفته شده است. هر پاسخ نشان دهنده نوعی عکس العمل رفتاری رهبر در موقعیت مورد نظر است. معلمان بر اساس شناختی که از مدیر مدرسه خود دارند یکی از پاسخها را که به شیوه رفتاری او نزدیک تر است انتخاب می نمایند. هر پاسخ نشان دهنده یکی از سبکهای رهبری چهارگانه (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) است که در نظریه رهبری وضعیتی مطرح است. روش امتیازگذاری در این پرسشنامه در جدول آمده است. هر انتخاب در یک وضعیت رهبری فقط یک امتیاز دارد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …