پرسشنامه سبک زندگی سالم

سبک زندگی تحت عنوان تمام رفتارهایی که تحت کنترل شخص هستند یا بر خطرات بهداشتی فرد تاثیر می گذارند، تعریف می شود. یک رویکرد جامع پیشنهاد می کند که رفتارهای حفاظت از سلامتی (کاهش خطر و پیشگیری) و رفتارهای ارتقاء سلامت ممکن است به دو جزء مکمل سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند(۲). اجزای حفاظت کننده سلامت، احتمال مواجهه فرد را با بیماری یا آسیب کاهش می دهند و اجزای ارتقاء دهنده سلامت الگویی چند بعدی هستند که در راستای خفظ یا افزایش سطح خودشکوفایی، رفاه و رضایتمندی افراد عمل می کنند(۳). 
این ابزار رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را در ۶ بعد اندازه گیری می کند: تغذیه(داشتن الگوی غذایی و انتخاب غذا با ۶ سوال)، ورزش (تعقیب الگوی ورزشی منظم  با ۵ سوال)، مسئولیت پذیری در مورد سلامت (۱۰) سوال، مدیریت استرس( شناسایی منابع استرس و اقدامات مدیریت استرس با ۷ سوال)، حمایت بین فردی(حفظ روابط همراه با احساس نزدیکی با ۷ سوال)، خودشکوفایی ( داشتن احساس هدفمندی، به دنبال پیشرفت فردی بودن و تجربه خودآگاهی و رضایتمندی با ۱۳ سوال). سوالات اقدامات و تصورات مثبت را در راستای افزایش سلامت و رفاه نشان می دهند.

لازم به ذکر است نام دیگر این پرسشنامه که در پژوهشها به آن اشاره شده است، پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت  (والکر و همکاران ، ۱۹۹۷) – نسخه تجدید نظر شده می باشد.

تعداد مقالات همراه: ۲

مقاله اصلی فارسی : دارد

نوع فایل: ورد ۲۰۰۷ و قابل ویرایش

تعداد سوالات : ۵۲

مولفه ها و ابعاد: دارد

تعداد صفحات: ۵

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …