پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت

سبک زندگی، روشی است که افراد در طول زندگی انتخاب کرده اند وزیربنای آن در خانواده پایه ریزی می شود که در واقع متاثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و باورها می باشد. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سبک زندگی به روش زندگی مردم با بازتابی از ارزشهای اجتماعی، طرز برخورد و فعالیتها اشاره دارد. هم چنین ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی(فعالیت بدنی، تغذیه، اعتیاد به الکل، دخانیات و….) است که در پی فرآیند اجتماعی شدن بوجود آمده است(Estagi، ۲۰۰۶).

آدلر در خصوص پدید آمدن سبک زندگی بر این باور بود که همه ی انسانها به نوعی احساس کهتری مبتلا هستند که با روش خاصی درصدد برطرف کردن آن هستند. این رویه ی منحصر به فرد، برای جبران احساس کهتری، سبک زندگی افراد را ایجاد می کند. سبک زندگی در سه دوره به کمال خود می رسد. دوران کودکی، زمان شکل گیری پنج ریشه اساسی سبک زندگی است که عبارتند از: سلامتی و ظاهر، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، نگرشهای والدینی، منظومه های خانوادگی و نقش جنسیتی؛ دومین بعد از سبک زندگی، نگرش ها نسبت به تکالیف زندگی می باشند که در دوران نوجوانی تحول می یابند. این نگرشها عبارتند از: نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به مشکلات، نگرش به سوی دیگران، نگرش به سوی جنس مخالف و نگرش به زندگی. سومین بعد از سبک زندگی، تکالیف زندگی است.

Anchorپرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت دارای ۲۰ سوال است که از روی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت اصلی به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شده است(در هر نوبت به وسیله ی ۳ نفر) و هر پرسش دارای پنج پاسخ(همیشه=۱، اغلب=۲، گاهی اوقات=۳، به ندرت =۴ و هرگز=۵) می باشد. نمره های بالاتر نشان دهنده ی سبک زندگی ناخوشایند وناسالم است. روایی پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت پس از ترجمه به روش بازترجمه به وسیله ی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تایید شده و پایایی آن در یک مطالعه پایلوت…..

یادآوری: همراه فایل پرسشنامه  سبک زندگی میلر و اسمیت ۲۰ سوالی، روش نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی به همراه پرسشنامه اصلی به زبان انگلیسی و مقالات اصلی پرسشنامه قرار دارد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …