پرسشنامه سبک هویت علمی

Anchorبرای سنجش هویت علمی از مقیاس سنجش هویت جوانان ایرانی که توسط لطف آبادی(۱۳۸۲) و مطالعه بر روی یکصدهزار جوان ایرانی و مشتمل بر ۱۵ هزار دانشجوی سراسر کشور تدوین شده است، بهره گیری شد.

این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت می باشد

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع : دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …