پرسشنامه سرسختی

پرسشنامه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک ساختار شخصیتی است که توسط کوباسا (۱۹۷۹) به عنوان یک عامل تعدیل کننده‌ی رابطه بین استرس و بیماری یا به عنوان یک سپر محافظ در برابر فشارهای زندگی معرفی شده است. او با استفاده از نظریه های وجودی، سرسختی را ترکیبی از باورها در مورد خود و جهان تعریف می کند که از سه مولفه  تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده و در عین حال، ساختار واحدی است که از عمل یکپارچه و هماهنگ این سه مولفه ی مرتبط با هم شکل می گیرد.

تعهد، احساس عمیق درآمیختگی با جنبه های گوناگون زندگی مانند خانواده، شغل، روابط بین فردی و… می باشد. فرد دارای تعهد؛ ارزش، اهمیت، معنا و هدف‌مندی زندگی را دریافته است. احساس تعهد نقطه ی مقابل بیگانگی است (کوباسا، ۱۹۷۹؛ کوباسا، ۱۹۸۲ و کورمن، ترجمه ی شکرکن، ۱۳۷۰).

مفهوم کنترل به این باور مربوط است که رویدادهای زندگی و پیامدهای آنها قابل پیش‌بینی و کنترل هستند. فرد دارای احساس کنترل، به تلاش و عمل خود بیش از شانس اهمیت می‌دهد و بر این باور است که با تلاش خود می‌تواند آنچه را که در اطرافش رخ می‌دهد، تحت تاثیر قرار دهد. احساس کنترل، نقطه ی مقابل ناتوانی است. فرد ناتوان بر این باور است که رویدادهای زندگی با تلاش‌ها و عملکردهای او رابطه‌ای ندارند (کوباسا، ۱۹۸۸ و مدل، ۱۹۹۰، به نقل از قربانی، ۱۳۷۴؛ شکرکن، ۱۳۷۴).

مبارزه جویی باوری است دال بر طبیعی و مثبت دانستن تغییرهای زندگی. فرد دارای این باور، تغییرهای مثبت یا منفی که نیازمند سازگاری مجدد هستند را فرصتی برای یادگیری و رشد بیش‌تر می‌داند و نه تهدیدی برای امنیت و آسایش خود. چنین باوری، انعطاف پذیری شناختی و قدرت تحمل رویدادها و موقعیت‌های مبهم و ناراحت کننده را به همراه دارد. مبارزه جویی نقطه ی مقابل تهدید یا احساس خطر است (کوباسا، ۱۹۸۲؛ شکرکن، ۱۳۷۴). 

 سرسختی

مشخصات فایل پرسشنامه سرسختی:

قالب فایل: word

تعداد سوالات: ۲۰

نویسنده: براساس پرسشنامه سرسختی بارتون و کوباسا

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

مقیاس/ طیف: ۵ درجه ای لیکرت

مولفه:

نام مولفه ها: دارای ۳ مولفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی می باشد و سوالات هر مولفه تفکیک شده است.

تعریف مفهومی:

تفسیر:

 

پرسشنامه سرسختی کوباسا را نیز می‌توانید مشاهده نمایید:

پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …