پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی

در تمام جوامع بیماریهای منتقله از راه جنسی(STD) از شایعترین بیماریهای عفونی هستند. بیش از ۳۰ عفونت در این گروه جای می گیرند که راه اصلی انتقال آنها جنسی بوده و یا اغلب از راه جنسی منتقل می شوند. در اواسط دهه ۱۹۹۰ در سراسر جهان بیماریهای قابل علاج منتقله از راه جنسی شامل سوزاک، عفونت کلامیدیایی، سفلیس، شانکروئید و تریکومونیاز قریب به ۳۵۰ میلیون مورد عفونت جدید را در هر سال ایجاد کردند(۱). طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی ۳۳۳ میلیون مورد جدید این بیماریها در بالغین ۱۵ تا ۴۹ سال در سال ۱۹۹۵ رخ داده است. در کشورهای در حال توسعه نیز شیوع و بروز این بیماریها بالاست(۲). در سال ۲۰۰۰، ۹/۱۸ میلیون مورد جدید ابتلا به بیماریهای مقاربتی در آمریکا رخ داده است که حدود نیمی از آنها(۴۸ درصد) نوجوانا و جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را در بر می گرفت(۳). بیماریهای مقاربتی عوارض بیولوژیک، اقتصادی و اجتماعی به ویژه در زنان و کودکان بر جای می گذارد(۴). آمار موجود در مرکز مدیریت بیماریها از رشد روزافزون موارد ابتلا به ایدز و بیماریهای آمیزشی حکایت دارد به طوری که تعداد موارد گزارش شده بیماریهای آمیزشی با تشخیص آزمایشگاهیدر سال ۸۴ در ایران قریب به ۱۸۱۰۰۰ بوده است(۵). با توجه به آن که اکثر مطالعات انجام گرفته سطح پایین اطلاعات جوانان را در مورد مسائل جنسی، مسائل پیشگری از بارداری، تولید مثل و بیماریهای آمیزشی نشان می دهد، بنابراین مداخلات آموزش بهداشت بهترین استراتژی در دسترس برای ارتقای بهداشت جنسی افراد جوان محسوب می شود(۶). به منظور تدوین و طراحی برنامه آموزشی مناسب بررسی نیازهای جامعه مورد مطالعه ضروری است.

پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی رحمتی نجار کلائی (۱۳۸۶) دارای ۲۰ عبارت می باشد که با استفاده از مطالعات مشابه و تحت نظر متخصصین عفونی بیمارستان امام خمینی تهران تهیه و تنظیم گردید.

ملاحظات: همراه این پرسشنامه مقاله اصلی نیز وجود دارد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …