پرسشنامه سنجش تأثیر برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر بررسی برون داد برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از الگوی سیپ(CIPP) از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که مؤلفه های این پرسشنامه از الگوی دانشگاه تمدن ساز و اسناد معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، با عنایت به اهداف برنامه های فرهنگی طراحی گردیده که شامل مقوله های هویت دینی(۱۶ سؤال)، بینش سیاسی و آگاهی از مسائل روز کشور(۱۷ سؤال)، هویت ملی(۶ سؤال)، پرورش نیروی توانمند جهت پذیرش مسئولیتهای اجتماعی با عنایت به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله(۶ سؤال)، مقوله ازدواج(۲ سؤال)، اوقات فراغت و شادی و نشاط(۴ سؤال)، مؤلفه های فرهنگی و هنری(۳ سؤال) و میزان رضایت کلی دانشجویان از برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه(۱ سؤال) بوده است. این پرسشنامه دارای ۵۵ سؤال می باشد که مؤلفه های آن در جدول زیر آمده است.

مؤلفه های پرسشنامه پژوهش در بخش برون داد

مؤلفه ها

تعداد سؤال

سؤالات مربوط به هر مؤلفه

معرفت دینی

۱۶

هویت ملی

۶

بینش سیاسی و آگاهی از مسائل روز کشور

۱۷

پرورش نیروی توانمند بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله

۶

ازدواج

۲

اوقات فراغت و شادی و نشاط

۴

مؤلفه های فرهنگی و هنری

۳

میزان رضایت کلی از برنامه ها

۱

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۵۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …