پرسشنامه سنجش تعارض والد – نوجوان

پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوان توسط اسدی یونسی، مظاهری، شهیدی، طهماسبیان و فیاض بخش در سال ۱۳۹۰ با هدف سنجش میزان تعارضهای بین والدین و نوجوانان ساخته شد. فرم والدین پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوان دارای ۸۹ سوال و فرم نوجوان دارای ۹۲ سوال می باشد. نمره گذاری پرسشهای پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوانبر اساس مقیاس لیکرت انجام می شود که طی آن برای گزینه تقریبا هرگز، ۱، برای گزینه به ندرت ۲، برای گزینه گاهی، ۳، برای گزینه اغلب، ۴ و برای گزینه همیشه ۵ در نظر گرفته می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه سنجش تعارض والد  – نوجوان

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه(فرم والد): ۸۹

تعداد سؤالات پرسشنامه(فرم نوجوان): ۹۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …