پرسشنامه سنجش تغییر

این مقیاس که توسط دیکلمنته و همکاران(۱۹۸۹) در دانشگاه URICA[1] ساخته شد، دارای ۳۲ آیتم با چهار خرده مقیاس(پیش از تامل برای ترک، تامل برای ترک، عمل به ترک و نگهداری) می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۳۲

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد


[۱] -University of Rhode Island Change Assessment

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …