پرسشنامه سنجش نفوذ آرمانی مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه سنجش نفوذ آرمانی مدیران یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد که دارای ۳۸ گویه است. این پرسشنامه دارای طیف چهار گزینه ای (از کاملا مخالفم ۱ تا کاملا موافقم ۴) می باشد. هر یک از مؤلفه های پرسشنامه، بر اساس نظریه بس و اولیو و تعارف نفوذ آزمانی در پایان نامه ها و مقالات متعدد استخراج شده است.

نحوه ساخت پرسشنامه: ابتدا بر مبنای تعارف نفوذ آرمانی در مقالات و پایان نامه های رهبری تحولی، ۷ ویژگی به عنوان مؤلفه های نفوذ آرمانی (الگودهی نقش، القای غرور و افتخار، فداکاری، احترام، اعتماد، ارزشهای اخلاقی، بصیرت و چشم انداز ) در نظر گرفته شد که هر مؤلفه به زیر مؤلفه تقسیم شد و برای هر یک ، گویه هایی ساخته شد که روایی محتوایی آن از نظر مطابقت هر گویه با زیرمؤلفه و مطابقت هر زیر مؤلفه با مؤلفه های نفوذ آرمانی، همچنین قابل فهم و واضح بودن گویه ها، توسط ۶ نفر از اساتید صاحب نظر (در زمینه مدیریت آموزشی و علوم تربیتی) بررسی شد. گویه های نامربوط و یا تکراری حذف گردید و در نهایت ۴۴ گویه بدست آمد.

فراوانی

گویه ها

مؤلفه ها

ردیف

۱۷

۳-۴-۸-۱۰-……

الگودهی نقش

۱

۶

۷-۱۸-۲۳-۲۷-….

بصیرت و چشم انداز

۲

۱۰

۹-۱۴-۱۵-۲۱-……

احترام

۳

۵

۱-۲-۵-……

ارزشهای اخلاقی

۴

۳۸

جمع

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. معلمان برای تحقق خواسته ها و ارزشهای مدیر، صادقانه تلاش می کنند.
  2. من و همکارانم همه جا از ویژگیهای برجسته و خوب مدیرمان سخن می گوییم.
  3. مدیرم با سخنان و تفکراتش، احساس هدفمند بودن را در من تقویت می کند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۳۸

مؤلفه ها: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۴

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …