پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد

این پرسشنامه توسط Anchorصالحی، برعرفان و ضیایی(۱۳۸۷) در ایران ساخته شده است. این مقیاس لیکرتی حاوی ۲۰ گویه/عبارت است که میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف را که پس از ترک تجربه می شوند را می سنجد. هر گویه/عبارت که در یک دامنه “کاملا درست” تا اصلا درست نیست” دارای یک مقیاس درجه بندی شده از صفر تا پنج درجه می باشد که هر فردی در هر سوال حداقل نمره صفر و حداکثر نمره ۵ می گیرد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف را که پس از ترک تجربه می شوند

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات: ۲۰

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …