پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده

پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده(DFFAQ): این مقیاس با هدف سنجش کارکرد تحولی خانواده بر اساس الگوی DIR(1997)

توسط عالی و همکاران در سال ۱۳۹۲ ساخته شده است. پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده دارای ۴۳ ماده می باشد که ویژگی های هیجانی-کارکردی خانواده را در ۷ مرحله تحولی، ارزیابی می کند، این مراحل شامل توجه و تنظیم، صمیمیت و جذب شدن به انسان ها، ارتباط متقابل دو سویهه ی ارادی، حل مساله اجتماعی مشترک، ایجاد بازنمایی ها و ایده ها، تفکر منطقی و انضباط می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده عبارتند از:

۱- خانواده در انضباط آسان گیر است.

۲- هیجانات مثبت مثل محبت، علاقه، احترام و … به خوبی در گفتگو ابراز می شوند.

۳- اگر یکی از افراد خانواده عصبانی و آشفته باشد او را آرام می کنیم.

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …