پرسشنامه سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده از رایانه

مقیاس سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده از رایانه 

ظهور رایانه ها موجب تغییری در جوامع شده اند که با تغییری که توسط انقلاب صنعتی به وجود آمده است، قابل مقایسه است. برخی از جامعه شناسان پیشنهاد کرده اند که آنچه امروزی در حال وقوع است، گذر به جامعه تازه ای است که دیگر عمدتا بر پایه تولید مادی بنا نمی شود.

اصطلاحات گوناگونی برای توصیف این نظم نوین اجتماعی ابداع شده است، مانند عصر اطلاعات و اقتصاد نوین. اما اصطلاحی که بیش از همه رواج یافته است، اقتصاد معرفتی است. اقتصاد معرفتی، اقتصادی ات که در آن اکثریت نیروی کار نه در بخش تولید یا توزیع کالاهای مادی، بلکه در بخش طراحی و بهینه سازی این کالاها، فناوری تولید، بازاریابی، فروش و خدمات بعد از فروش کار می کنند. این کارکنان را می توان کارکنان معرفتی نامید. اقتصاد معرفتی زیر نفوذ جریان دائمی اطلاعات و عقاید و ظرفیت نیرومند علم و تکنولوژی قرار دارد(۱).

متناسب با تحولات جدید در عصر اطلاعات، آموزش و پرورش هم باید تحولاتی را سر بگذراند تا بتواند جایگاه  موثر خود را در رشد و پیشرفت و آماده سازی دانش آموزان و دانشجویان به عنوان کارکنان معرفتی در جامعه اطلاعاتی بیابد. در این فضا آموزش و پرورش با دو مسئله اساسی مواجه است. آموزش و پرورش با دو مسئله اساسی مواجه است. آموزش و پرورش از یک طرف باید مهارتهای جدید مورد نیاز در عصر اطلاعات را به دانش آموزان آموزش دهد و از طرف دیگر باید ابزارها و فناوری جدید را در خدمت آموزش به کار گیرد.

 در طول دهه گذشته، تاکید بر کاربرد فناوری رایانه در زندگی روزمره و حتی بیشتر از آن در حیات دانشگاهی وجود داشته است(۲). اما علی رغم یافته های پژوهشی که نشان مید هند، قابلیتهای فناوری اطلاعات موجب تغییر فرایند تدریس و یادگیری میشوند، میزان استفاده از رایانه در کلاسهای درس در کمترین خد خود باقی مانده است و هنوز فعالیت جانبی به حساب می اید(۳).

نظام آموزش و پرورش ایران نیز، اقدامات زیادی جهت تجهیز مدارس به فناوری رایانه ای، اعم از دستگاه های رایانه و ایجاد دسترسی به اینترنت و همچنین آموزش معلمان و دانش آموزان در زمینه فناوری اطلاعات انجام داده است، اما وجود پاره ای مشکلات مانند نبود سیاست واحد و تغییر پیاپی در سیاستها با تغییر مسئولان، فقدان مبانی نظری پشتیبانی کننده از اقدامات، بهره مند نبودن از الگوی توسعه، مشکلات ناشی از دیدگاه منفی مسئولان در مورد فناوری اطلاعات در اثر ناآشنایی با آن و مشکل فرهنگ عمومی در مواجهه با این فناوری باعث دور بودن این نظام از حد مورد انتظار شده است و میزان استفاده از فناوری رایانه ای هنوز در حد پایینی قرار دارد(۴).

پژوهش ها نشان داده اند که مهمترین گام در جهت رفع مشکلات مربوط به پذیرش فناوری در یک سازمان، شناسایی عواملی است که بر پذیرش توسط کاربران آن سازمان تاثیر می گذارند که در نظام آموزشی معلمان و دانش آموزان را شامل می شود(۵). بنابراین ضروری است که به بررسی عواملی که بر این پذیرش اثر می گذارند، پرداخته شود.

در زمینه پذیرش فناوری اطلاعات، این عوامل را می توان به دو بخش متغیرهای فردی و متغیرهای فرهنگی تقسیم کرد(۶). متغیرهای فردی موثر بر پذیرش و استفاده از فناوری رایانه ای و اطلاعات به پنج دسته طبقه بندی می شوند که شامل سبکهای شناختی، شخصیت، متغریهای جمعیت شناختی و متغیرهای زمینه ای می شوند. سبکهای شناختی اشاره به طرق اختصاصی ادراک و تفکر افراد دارد. شخصیت اشاره به ساختارهای عاطفی و شناختی دارد، این ساختارها شامل صفاتی مانند جزم اندیشی، منبع کنترل، نیاز به پیشرفت، اضطراب و تمایل به نوآوری می شوند. متغیرهای جمعیت شناختی شامل ویژگیهای فردی مانند سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شغل می شود و مغیرهای زیمنه ای یا موقعیتی شامل حضور دیگران، آموزش و تمرین، تجربه و درگیری کاربر می شوند. متغیرهای فرهنگی شامل ابعاد و ارزش های فرهنگی مانند فردگرایی/جمع گرایی، ابهام گریزی، فاصله قدرت و مردانگی/زنانگی می شوند(۷) و (۸).

سهولت استفاده ادراک شده یعنی میزان باور فرد به اینکه استفاده از سیستم رایانه نیازی به تلاش فیزیکی و ذهنی وی نخواهد داشت (دیویس، ۱۹۸۹). این مقیاس متشکل از ۴ گویه می باشد که در طیف لیکرت ۷ درجه ای کاملا مخالفم (۱) تا کاملا موافقم (۷) تنظیم شده اند.

سودمندی ادراک شده یعنی، میزان باور فرد به اینکه استفاده از رایانه موجب بالا بردن عملکرد کاری او می شود (دیویس، ۱۹۸۹). این مقیاس نیز از ۴ گویه گویه تشکیل شده است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی:

تعریف مفهومی:

تاریخچه:

قالب فایل: Word

منبع:

تعداد صفحات: ۵

تعداد سوالات پرسشنامه سودمندی ادراک شده:۴

تعداد سوالات پرسشنامه سهولت استفاده ادراک شده:۴

نمره گذاری:

تعداد مقالات همراه: ۳

مقاله بیس لاتین:

توضیحات: همراه این پرسشنامه یک مقاله فارسی مرتبط با موضوع پرسشنامه به طور کامل در قالب فایل Word  هم قرار دارد.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …