پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین

Anchorشاخص توصیف کننده شغلی(JDI) یکی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف کننده شغل است. مقیاس شاخص توصیف کننده شغل که توسطAnchor اسمیت، کندال و هالین ساخته شده در بیش از ۴۰۰ تحقیق به کار گرفته شده است. شاخص توصیف کننده شغل(JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به کار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است که رضایت شغلی در مقایسه با ادراک فرد از شغل های جایگزینی که در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همکاران، ۱۹۸۹).

در مقیاس شاخص توصیف کننده شغل (JDI) برای هر یک از حوزه های رضایت، فهرست کوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده که از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، ۱۳۸۱).

نسخه ۸۳ سوالی این پرسشنامه هم در سایت موجود است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیف شغلی:

۱-به آسانی دشمن تراشی می‌کنند

۲-علایق و سرگرمی های محدودی دارند

۳-زیرک و دانا هستند.

پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیف شغلی در ۷۲ سوال همراه با روش نمره گذاری، مولفه ها، روایی و پایایی و…. همراه با دو مقاله مرتبط در اختیار قرار می گیرد.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …