پرسشنامه شانزده عاملی کتل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorآزمون شانزده عاملی کتل(۱۶PF) یک ابزار اندازه گیری تخصصی عوامل نخستین شخصیت است که:۱-کلیه سوالات  آن از لحاظ عواملی که می خواهند اندازه گیری کنند، اشباعند.۲-هر یک از عوامل آن با عوامل نخستین شخصیت مطابقت می کند، عواملی که در ارزشیابیها مشخص می شوند و می توان ضمن یک کاوش منظم، معنا و اهمیت آنها را در طیف وسیع موفقیتهای زندگی بازیافت.

رگه های اساسی(رگه های عمقی) یا عواملی که این آزمون به اندازه گیری آنها می پردازند، عبارتند از:A,B,C,E,F,G,H,I,L,M,N,O,Q1,Q2,Q2,Q3,Q4  (کراز، ۱۹۸۱؛ ترجمه منصور، ۱۳۶۸).

این تست در اصل دارای دو شکل الف و ب است ولی در این تحقیق از شکل الف آن استفاده شده و آنچه در زیر بیان می شود، مشخصات شکل الف آزمون می باشد.

پرسشنامه ۱۶ عاملی کتل برای اولین بار در سال ۱۹۴۹ توسط آر.بی.کتل[۱] ساخته شد و پس از آن ۵ بار در سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۶۲، ۱۹۶۷، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ مورد تجدید نظر قرار گرفت. یکی از ویژگیهای این پرسشنامه این است که در مدت کوتاهی اطلاعات کاملی در مورد ۱۶ ویژگی عمده شخصیت در اختیار محقق می گذارد. این آزمون چند شکل دارد که به فرمهای A,B,C,D,E معروفند. چهار فرم اول برای افرادی که تحصیلاتشان در حد متوسط می باشد، قابل استفاده است و فرم E  برای افراد کم سواد یا کسانی که مشکل تحصیلی یا خواندن دارند، ساخته شده است. فرم پرسشنامه پیش رو مخصوص افراد ۱۶ ساله به بالا با حداقل ۶ کلاس سواد می باشد. این پرسشنامه شامل ۱۸۷ سوال است که ۲ سوال اول و یک سوال آخر آن برای اطمینان از این طراحی شده است که آزمودنی دستورالعمل را متوجه شده و به همه سوالات پاسخ داده باشد. به عبارت دیگر، سوالات اصلی پرسشنامه ۱۸۴ سوال است.

هر عامل ۱۰-۱۳ سوال است و هرسوال شامل ۳ پاسخ می باشد(بغیر از سوالات مربوط به عامل B) چون سوالات دو پاسخی باعث بیزاری افراد میانه رو می شود و این امر باعث ایجاد یک توزیع نابهنجار می گردد، از سوالات سه گزینه ای استفاده شده است که یک گزینه آن حد وسط دو گزینه دیگر می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۹۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

Anchorتفسیر: دارد


[۱] -R.B.Cattel

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …