پرسشنامه شخصیتی بل (فرم بزرگسالان)

پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان)

این پرسشنامه سازگاری بزرگسالان را مورد سنجش قرار میدهد.

۲,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …