پرسشنامه شخصیت آیزنگ

در این پرسشنامه در۷ صفحه نحوه نمره گذاری، پایایی، و کلید و تفسیر پرسشنامه ذکر شده است.

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …