پرسشنامه شخصیت برن رویتر

این پرسشنامه جهت بررسی واکنشهای آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از ۱۲۵ سوال تشکیل شده است. ۶ جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از ۱۶ سال به بالا کاربرد دارد…..

مقیاسهای مورد اندازه گیری :

۱-تمایلات روان نژندی

۲-مقیاس درونگرایی – برون گرایی

۳-مقیاس اکتفا به خود

۴-مقیاس سلطه گری-سلطه پذیری

۵-مقیاس اعتماد به نفس

۶-مقیاس اجتماعی بودن

مشخصات فایل شخصیت برن رویتر ۱۲۵ سوالی:

نوع فایل : پی دی اف

تعداد صفحات: ۱۰

 تفسیر: دارد

روش نمره گذاری : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز

تاریخچه ساخت پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز در زمینه سرمایه روان شناختی تنها ابزاری که تاکنون …