پرسشنامه شناخت شغل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر مورد سنجش متغیر ویژگیهای شغل از پرسشنامه شناخت شغل استفاده می شود که این پرسشنامه برای رسیدن به اهدافی که هاکمن والدهام آن را ترسیم کرده بودند، ساخته شده است. این ابزار بر اساس تئوری ویژگیهای شغلی، توسط جان واگنر در سال ۱۹۹۵ ساخته شد. این پرسشنامه ۱۵ سوال به صورت بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در پیوستاری از کاملا نادرست تا کاملا درست امتداد دارد. این پرسشنامه ۵ مولفه تنوع شغل، ماهیت شغل، اهمیت شغل، آزادی عمل در کار و بازخورد را می سنجد و هر سه سوال یکی از پنج بعد بالا را می سنجد. روش نمره دهی به این صورت است که به گزینه کاملا نادرست نمره ۱ و به گزینه کاملا درست نمره ۲، به گزینه نامشخص نمره ۳، به گزینه تا حدودی نادرست نمره ۴ و به گزینه نادرست نمره ۵ داده می شود.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. این شغل نیاز به کارکنانی با مهارتهای پیچیده و سطح بالا نیاز دارد.
  2. شغل نیازمند کارگر و یا کارمندی است که کارهای مختلفی انجام دهد و از مهارتهای متنوع و استعداد بالا برخوردار باشد.
  3. شغل تقریبا ساده و تکراری است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۵

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …