پرسشنامه ضربه عشق راس

AnchorAnchorAnchorAnchorمقیاسی است که راس(۱۹۹۹) برای سنجش ضربه عشق تهیه کرده است و از ده ماده ۴ گزینه ای تشکیل شده است و فرد لازم است تا بر اساس تجربه ضربه عشقی خود مناسبترین گزینه را انتخاب کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم می کند

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۱۰

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …