پرسشنامه طرحواره یانگ

این پرسشنامه دارای ۷۵ سوال می باشد و دارای مشخصات زیر هست.

نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-اغلب کسی را نداشته ام که از من حمایت کند، حرفهایش را بامن بزند و عمیقا نگران اتفاقاتی باشد که برایم می افتد.

۲-به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه ، محبت، و صداقت نشان دهد.

۳-در غالب اوقات کسی نداشتم که واقعا در دل به من گوش دهد، مرا بفهمد با این که احساس ها و نیازهای واقعی مرا درک کند.

روایی و پایایی : دارد

 نوع فایل: Word

 کلید: دارد

 ابعاد و مولفه ها: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …