پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

معرفی کوتاه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی ،خانوادگی،آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است ویک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است(کوپر اسمیت،۱۹۶۷).

اصطلاح عزت نفس به قضاوتی که افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا، مبین درجه اطمینان یک فرد، به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی که بازخورد های اتخاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی،تحصیلی وحرفه ای) ترجمان آنها هستند . بدین ترتیب، مقیاس به منظور ارایه یک سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ی عزت نفس فراهم شده است. 

تعداد سوالات پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 

پرسشنامه عزت نفس (SEI) شامل ۵۸ ماده است که احساسات، عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در چهار خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر) ))پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از: مقیاس عمومی۲۶ ماده،مقیاس اجتماعی ۸ ماده، مقیاس خانوادگی ۸ ماده، مقیاس آموزشگاهی ۸ ماده ومقیاس دروغ ۸ ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم می سازد(کوپر اسمیت،۱۹۶۷)

تاریخچه پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

 این پرسشنامه در سال ۱۹۶۷ توسط کوپر اسمیت به منظور بخش سنجش میزان احساس ارزشمندی دانش آموزان و دانشجویان در زمینه های اجتماعی و تحصیلی ساخته شده است. او با این فرض که عزت نفس خصیصه ای نسبتاً ثابت است بر اساس تجدید نظری که روی مقیاس راجرز دیموند۲انجام داد آن را تهیه کرد. این پرسشنامه مشتمل بر پنج موضوع است که عبارتند از انجام تکالیف آموزشی، روابط اجتماعی، خانواده، خود و آینده و دارای چهار خرده مقیاس است، که در جدول زیر آمده است: ………… 

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

مشخصات فایل

قالب فایل:  pdf, word

تعداد سوالات: ۵۸

قابلیت ویرایش: دارد

روایی پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …