پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

(Coopersmith Self-esteem Inventory (SEI

Anchorاز نظر کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، عزت نفس عبارت است از ارزشیابی و قضاوت فردی از شایستگی که ویژگی عام شخصیت است، نه یک نگرش لحظه ­ای یا اختصاصی برای موقعیت­های خاص (پروین، ۱۹۸۹؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۷۲).

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمندی و صلاحیت فردی که افراد در ارتباط به خود پنداره شان دارند. عزت نفس احساسی است که فرد درباره خود دارد و شامل میزان احترام فرد به خود و پذیرش خود می­ باشد.

اصطلاح عزت نفس به قضاوتی که افراد صرف نظر از اوضاع و احوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا، مبین درجه اطمینان یک فرد به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی که بازخوردهای اتخاذ شده در قبال موقعیتهای معمولی زندگی (زندگی اجتماعی، تحصیلی، حرفه ای) ترجمان آنها هستند. بدین ترتیب، مقیاس به منظور ارائه یک سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باره عزت نفس فراهم شده است.

روش اجرا و نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان:

پرسشنامه عزت نفس(SEI) را می توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد. شکل آموزشگاهی در مورد کودکاان و نوجوانان مدرسه ای از ۱۰ سال به بالا به  کار می رود. شکل بزرگسال مربوط به اشخاصی است که تحصیلات عمومی خود را به پایان رسانده اند. 

 

 دو نمونه از سوالات پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان:

۱٫ اغلب از آنچه می کنم متاسف می شوم.

۲٫ هرگز احساس خوشبختی نکرده ام.

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان. مرد جوان سرشار از اعتماد به نفس که ژست گرفته است و عینک نیز پوشیده است./ نام پرسشنامه و لوگوی آزمودنی بر روی تصویر درج شده است.

مشخصات پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان:

قالب فایل: Word

روش نمره گذاری و اجرا:

تعداد سوالات:۵۸

منبع:

 

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …