پرسشنامه علایم مرضی کودکان فرم والدین

Anchorمقابله با ترسهای کودکان، یکی از مشکلات عمده والدین و مربیان به شمار می آید، واکنش ترس یکی از واکنشهای حیاتی تلقی می شود که در جریان رشد کودک، از تنوع گسترده ای برخوردار است. ترس کودکان معمولا ناپیداست و با گذتش زمان تغییر می کند. چنانچه این مرحله گسترش یابد به ایجاد حالتی از تظاهر مزمن ترس منجر می گردد که به اضطراب معروف است(کامر، ۱۹۹۸؛ به نقل از میرمعصومی، ۱۳۸۱).

فوبی بنا به تعریف عبارت است از ترسی غیرمنطقی که موجب اجتناب آگاهانه از موضوع، فعالیت یا موقعیت هراس آور شود. وجود عامل هراس آور یا انتظار آن رنج و عذابی شدید در فرد مبتلا ایجاد می کند، در حالی که خود او نیز به افراطی بودن این واکنش واقف است. واکنش های هراس گونه معمولا توانایی فرد را برای انجام کارکردهای معمول زندگی به هم می زند(سادوک و سادوک، ۱۳۸۲).

در طبقه بندی DSM-IV-IR اختلال هراس خاص بر اساس وجود ترس مشخص و پابرجایی متمایز شده که جنبه افراطی و غیرمنطقی دارد و در برابر یک شیء یا در یک موقعیت خاص بروز می کند. قرار گرفتن در معرض محرک هراسناک تقریبا همواره یک پاسخ اضطرابی را بر می انگیزد؛ پاسخی که ممکن است به صورت یک واکنش موقعیتی وحشتزدگی و یا آمادگی موقعیتی وحشتزدگی باشد. چنین اضطرابی در کودکان به شکل گریه و فریاد قهر و خشم، افسردگی یا در آویختن به دیگری آشکار می شود(دادستان، ۱۳۸۲).

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4) که ابزار غربالگری[۱] برای شایعترین اختلالات روانپزشکی بوده است و بر اساس  ملاکهای تشخیص راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تدوین شده است. این پرسشنامه شامل فهرست علائم ۲۱ اختلال رفتاری و هیجانی و بر اساس ملاکهای چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی تهیه گردید.

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱- بیش از حد درباره استعداد و توانایی خود در فعالیت های درسی، ورزشی، یا اجتماعی نگران است.

۲- نمی تواند جلوی نگرانی و غصه خوردن خود را بگیرد.

۳- در بیشتر اوقات روز ناراحت و تحریک شده به نظر می رسد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

تعداد سوالات: ۲۱

تعداد مقالات همراه : ۱

تضمین کیفیت فایل: دارد(در صورت نارضایتی مبلغ پرداختی قابل برگشت است)


[۱] –Screening

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …