پرسشنامه عملکرد سازمانی اچیو

پرسشنامه عملکرد سازمانی  

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱-تا چه میزان از نقاط ضعف عملکرد خود مطلع می شوید؟

۲-تا چه میزان کارهای شما به طور منظم، مورد ارزیابی قرار می گیرد؟

۳-تا چه میزان شرایط فیزیکی محیط کار جوانب ایمنی و بهداشتی کار رعایت شده است؟

پایایی و روایی: دارد

ابعاد پرسشنامه: توانایی ، وضوح ، کمک ، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط

ابعاد (مولفه): دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

 مقاله اصلی پرسشنامه : دارد

تعداد مقالات همراه پرسشنامه: ۴۰(۳۵ لاتین و ۵ فارسی)

 مقاله بیس لاتین : دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد(  پرسشنامه لایتن ۲۸ سوالی است)

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …