پرسشنامه فراشناخت

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپانوئورا و فیلیپو این پرسشنامه را برای سنجش آگاهی فراشناختی دانش آموزان پایه های سوم، چهارم و پنجم ابتدایی تدوین کرده اند؛ از ۳۰ سوال تشکیل شده است که رفتار دانش آموزان را در فعالیتهای حل مساله منعکس می کند.

برای مثال:”وقتی به مشکلی در حل مساله برخورد می کنم، آن را دوباره می خوانم”.

دانش آموزان با انتخاب یکی از پنج گزینه هرگز (۱)، خیلی کم (۲)، بعضی وقتها (۳)، بیشتر وقتها (۴) و همیشه (۵) به سوالات پاسخ می دهند.

حداقل نمره ای که دانش آموز کسب خواهد کرد، ۳۰ و حداکثر نمره ۱۵۰ خواهد بود.

پانوئورا و فیلیپو(۲۰۰۵) پایایی پرسشنامه را ۷۸/۰ گزارش کرده اند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …