پرسشنامه فرزندپروری ادراک شده

روابط بین کودکان و سایر اعضاء خانواده را می توان به عنوان نظام یا شبکه ای از بخشهایی دانست که در ارتباط متقابل با یکدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم اینکه آنها را طرد کنند؛ و یا اینکه در عین دوست داشتن آنها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفا به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط نمی یابد، بلکه تحت تاثیر ترکیبی از عوامل مختلف است(صغری باقرپور کماچالی و همکاران، ۱۳۸۴). در یک بررسی، “پارکر[۱]” (۱۹۹۲)، نشان داد که افرادی که نیازهای دوره کودکی شان به گونه ای مناسب ارضا نشده باشند، به هنگام وقوع فقدانها احتمال بیشتر وجود دارد که دچار افسردگی شوند و در این افراد سبک والدین آنها به صورت یک شیوه مهار فاقد احساس، یعنی ملغمه ای از کم توجهی و بیش حمایت گری بوده است.

Anchorپرسشنامه فرزندپروری ادراک شده توسط گرولینک و همکاران(۱۹۹۷) تدوین شده است. این مقیاس دارای دو نسخه کودکان و دانشجویان کالج است. مقیاس برای استفاده آزمودنیهایی که در سالهای پایانی نوجوانی یا کمی بزرگتر طراحی شده است و دارای ۴۲ گویه، ۲۱ گویه برای مادر و ۲۱ گویه برای پدر دارد(گویه ها در دو نیمه برای مادر و پدر تکرار شده اند) که ۶ خرده مقیاس را می سنجد….

سوالات مربوط به هر مولفه

اشتغال مادر به فرزند(Mother Involvement)

؟؟؟/

حمایت از خودمختاری از طرف مادر(Mother Autonomy Support)

؟؟؟؟

گرمی مادر(Mother Warmth)

؟؟؟؟

اشتغال پدر به فرزند(Father Involvement)

؟؟؟؟

حمایت از خودمختاری فرزند از جانب پدر(Father Autonomy Support)

؟؟؟؟

گرمی پدر(Father Warmth)

؟؟؟؟

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۲

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

مقاله اصلی لاتین: دارد

مولفه ها: دارد و مشخص شده است


[۱] – Parker

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …