پرسشنامه فرزند پروری بامریند

این پرسشنامه از صفر تا ۴ نمره گذاری می شود و با جمع نمرات ۳ نمره جداگانه در مورد آزاد گذاری مطلق، آمرانه و اقتدار منطقی برای هر آزمودنی به دست می آیند .

روایی و پایایی : دارد

  نوع فایل: ورد

  ابعاد: دارد

  منبع: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …