پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

این پرسشنامه شامل ۲۲ گویه است که سه زیرسازه یا مولفه فرسودگی عاطفی(گویه های ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۲۰)، تهی شد از ویژگیهای شخصیتی(گویه های ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و ۲۲) و احساس موفقیت فردی(گویه های ۴، ۷، ۹، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱) را در بر می گیرد. در بررسی پایایی این پرسشنامه، شریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰ برای فرسودگی عاطفی، ۷۵/۰ برای تهی شدن از شخصیت و ۷۴/۰ برای احساس موفقیت فردی محاسبه شده است. اما با بررسی این ترجمه و مطابقت آن با اصل انگلیسی این پرسشنامه، مشخص شد که برخی گویه ها از صحت ترجمه بالایی  برخوردار نیستند. بنابراین این گویه ها مورد بازنگری و ترجمه مجدد قرار گرفتند و ترجمه جدید همراه با اصل انگلیسی به سه نفر از مدرسان دانشگاه که دارای مدرک کارشناسی ارشد در زبان انگلیسی بودند، داده شد تا درباره صحت و دقت ترجمه اظهار نظر کنند. پس از تایید ترجمه توسط این افراد، در فاصله مرهماه ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۸۹ نسخه فارسی پرسشنامه فرسودگی شغلی در میان ۱۲۰۰ نفر معلم زبان انگلیسی، که به روش نمونه گیری سردستی با تاکید بر مناطق مختلف کشور انتخاب شده بودند، در ۲۱ شهر و ۳۱ منطقه آموزشی کشور توزیع شد. سرگروه های آموزشی زبان انگلیسی در شهرها و مناطق مختلف، مسئول جمع آوری و ارسال پرسش نامه به محققان شدند. از این تعداد، ۸۹۲ پرسشنامه پاسخ داده شد اما پس از بررسی رسشنامه ها و حذف پرسشنامه های معیوب، ۵۷۰ پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و در پیروی از مطالعات مشابه درباره ساختار عاملی این پرسشنامه در سایر زبانها، روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل ۸٫۸ مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی هنگامی برای بررسی ساختار عاملی یک ابزار سنجش مورد استفاده قرار می گیرد که محققان آگاهی قبلی نسبت به تعداد عاملها نداشته و شواهد کافی(مانند تحقیقات پیشین) در این مورد نیز وجود نداشته باشد(۳۷). اما زا آنجا که تحقیقات مشابه انجام شده در سایر زبانها(۳۲ و ۳۴) از روشهای تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرده اند، در این بررسی هم این روش مورد استفاده قرار گرفت.

این پرسشنامه شماره یک حاوی ٢٢ سوال­ درباره احساس شما درباره مسایل مربوط به شغلتان است خواهشمند است هر سوال را با دقت مطالعه کرده و پاسخ خود را بر اساس اینکه هر چند وقت چنین احساسی به شما دست می­دهد در ستون جواب علامت بزنید.

ردیف

AnchorMaslach Burnout Inventory

هرگز

۰

چند بار در سال

۱

یک بار در ماه

۲

چند بار در ماه

۳

یکبار در هفته

۴

چند بار در هفته

۵

هر روز

۶

۱

احساس می کنم از نظر  عاطفی، تدریس توان و نیروی من را گرفته است.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۲

در پایان یک روز تدریس احساس می کنم انرژی­ام کاملا تحلیل رفته است  .

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۳

وقتی صبح از خواب برمی­خیزم و مجبورم یک روز دیگر سر کار بروم احساس خستگی می­کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۴

به آسانی می توانم احساسات دانش آموزانم را درک کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۵

احساس می کنم با برخی از دانش آموزان به صورت اشیائی فاقد شخصیت برخورد می کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۶

تمام روز را با  دانش­آموزان کار کردن واقعا سخت و طاقت فرسا است.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

به راحتی می توانم مشکلات دانش آموزانم را حل و فصل کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۸

احساس می کنم که شغلم مرا فرسوده کرده است.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۹

احساس می کنم که از طریق شغلم بر زندگی دیگران تاثیر مثبت می­گذارم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۰

از وقتی وارد حرفه معلمی شده­ام نسبت به دیگران سنگ­دل­تر (بی­خیال و بی­رحم) شده­ام.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۱

از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به دیگران بی­عاطفه کند.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۲

احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۳

شغلم باعث شده است که احساس سرخوردگی و یاس کنم

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۴

احساس می کنم که در کارم بیش از حد بر خودم سخت می گیرم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۵

واقعا برام مهم نیست که بر سر برخی از دانش آموزان چه می آید.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۶

کار مستقیم با دانش­آموزان سخت است و فشار روانی زیادی را به من وارد می­کند.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۷

به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانش آموزانم فراهم کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۸

پس از کار نزدیک با دانش آموزان احساس نشاط و شادمانی می کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۱۹

 در این شغل به چیزهای مهم و با­ ارزشی دست یافته­ام.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۲۰

احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۲۱

با مشکلات و مسایل عاطفی مربوط به کارم  بسیار با آرامش برخورد می­کنم.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۲۲

احساس می کنم دانش آموزان برای برخی از مشکلاتشان مرا مقصر می­دانند.

.

۱

۲

۳

۴

۵

۶

منابع:

Eghtesadi, A.R. (2011). Burnout among Iranian EFL teaches: Underlying reasons, influential factors and possible coping strategies. Unpublished Doctoral Dissertation. Tarbiat Modares University. Iran

اکبری، رامین؛ غفارثمر، رضا و کیانی، غلامرضا(). اعتبار عاملی و ویژگی های روان سنجی پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ(نسخه فارسی). فصلنامه دانش و تندرستی. دوره ۶، شماره ۳، صص. ۱ -۸٫

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …