پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیتها و عاداتی که اسنان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از ۳۰۰ تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده اند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی های اجتماعی نظر دارند(اینکلز و لوینسون، ۱۹۶۹). فرهنگها را می توان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال(هریس، ۱۹۸۷) عکس العملها(کلاک هان، ۱۹۵۱:الف.۸۶) ارزشها و ایده ها و دیگر نظامهای معنی دار نمادین (کروبر و پارسونز، ۱۹۵۸) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و بر گرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساسا  فرهنگ با نمادها انتقال می یا بد و این نمادها ترکیبی از دستاوررهای شخصی گروههای اسنانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است(کلاک هان، ۱۹۵۱:الف.۸۶).

با مرور ادبیات موضوع در می یابیم که گونه شناسی های مختلفی توسط اندیشمندان عرصه فرهنگ سازمانی جهت سنجش و اندازه گیری فرهنگ سازمانها معرفی گردیده است. کامرون و کوئین(۲۰۰۶) چهار نوع فرهنگ سازمانی باشگاهی، کارآفرینی(ادهوکراسی)، بازاری و سلسله مراتبی (بوروکراتیک) را با توجه به دو بعد میزان توجه به محیط داخل یا خارج و میزان تاکید بر ثبات یا تغییر (انعطاف پذیری) معرفی کرده اند، کوک و لافرتی(۱۹۸۷) و موسسه هم افزایی انسانی(۲۰۰۳) سه نوع فرهنگ سازمانی سازنده، انفعالی/دفاعی و تهاجمی/تدافعی را با توجه به دو بعد توجه به نیروی انسانی و نیازهای انگیزشی (رضایتمندی) و نیازهای بهداشتی(ایمنی)معرفی کرده اند. ترامپنارس چهار نوع فرهنگ سازمانی را تحت عنوان فهنگ قبیله ای، برج ایفل(بوروکراتیک و از بالا به پایین)، موشک هدایت شونده(پروژه و هدف محور) و گلخانه ای معرفی می نماید. آلن ج.اسلوبودنیک و دبورا لیپمن اسلوبودنیک(۲۰۰۱) بر اساس گونه شناسی سیستم و ارتباطات کانتر، چهار نوع فرهنگ سیستم باز، سیستم بسته، هماهنگ[۱] و تصادفی[۲] را معرفی می کنند. برخی دیگر از صاحبنظران بر حسب دو بعد میزان انسجام(کم یا زیاد) و میزان جامعه پذیری (کم یا زیاد) چهار نوع فرهنگ سازمانی گروهی[۳](عمومی)، سربازی[۴](اجیری)، تکه تکه[۵] و شبکه ای[۶] را معرفی می نمایند(به نقل از رابینز و لانگتن، ۲۰۰۱؛ فصل نهم). دنیسون(۱۹۹۰) نیز چهار نوع فرهنگ سازمانی ماموریتی، تداوم رویه، مشارکتی و انطباق پذیری را بر حسب دو بعد تاکید استراتژیک بر محیط داخل یا محیط خارج و کانون توجه به ثبات یا تغییر(انعطاف پذیری)معرفی می نماید. هندی(۱۹۹۱) چهار نوع فرهنگ سازمانی باشگاهی، ایفای نقش، وظیفه گرایی(کارمداری و اصالت وجود را با بهره گیری از سمبل ها و نشانه های مربوطه و خدایان اساطیری چهارگانه یونانی معرفی می نماید. سونن فیلد(۱۹۸۹) چهار نوع فرهنگ عملی، باشگاهی، تیمی و سنگری را معرفی می کند. هلریگل و همکاران(۱۹۹۶) نیز چهار نوع فرهنگ بوروکراتیک، رقابتی، مشارکتی و یادگیرنده را معرفی می نمایند(فرهی و زارع، ۱۳۸۵: ۱۱-۳۲).

مولفه های پرسشنامه: مولفه های  مشارکتی ،ثبات و یکپاچگی، انعطاف پذیری، ماموریتی می باشد.

تعدادی ازنمونه سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-وقتی تعارضی روی می دهد ما در صدد دستیابی به راه حلی هستیم که هر دو طرف تعار در آن برنده باشند.

۲-ما در دستیابی به نتیجه بر روی مسائل حساس اغلب دچار زحمت می شویم.

۳-دیدگاه های ما، انگیزه و هیجان در کار مان ایجاد می کنند.

  روایی و پایایی پرسشنامه

در داخل فایل موجود است.

فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر می باشد:

تعداد سوالات: ۳۶ سوال- ۶۰ سوال

  منبع : دارد

 مولفه ( ابعاد): دارد

تفسیر و توضیحات: دارد

نوع فایل: Word

توضیحات: فایل این پرسشنامه حاوی دو نسخه ۳۶ سوالی و ۶۰ سوالی پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون می باشد.


[۱] – Synchronous

[۲] – Random

[۳] – Communal

[۴] – Mercenary

[۵] – Fragmented

[۶] – Networked

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …