پرسشنامه فرهنگ سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه فرهنگ سازمانی قبلا توسط عباسی(۱۳۷۷) در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد تهیه گردیده است. این پرسشنامه درای ۴۷ عبارت و در ۵ سطح (کاملا درست، درست، مطمئن نیستم، نادرست و کاملا نادرست)ارائه شده است. پس از تکمیل پرسشنامه به هر یک از سطوح پاسخگویی نمره ای از ۱ تا ۵ داده می شودلازم به ذکر است که مؤلفه کنترل به دلیل اینکه پایایی خوبی نشان نداده و عبارات به گونه ای بوده که قابل اصلاح نبوده حذف گردیده است. جدول زیر، مؤلفه های فرهنگ سازمانی و سؤالات مربوط به آن را نمایش می دهد.

مؤلفه های فرهنگ سازمانی

سؤالات مربوطه

نوآوری و خلاقیت

جهت دهی و هدایت

سیستم پاداش

یکپارچگی و هدایت

الگوهای ارتباطات

تحمل تعارض

کنترل

روابط و حمایت مدیریت

هویت

خطرپذیری

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۴۷

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …