پرسشنامه فشار روانی شغلی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپیامدهای فشار روانی شغلی در چهار دسته کلی پیامدهای فیزویلوژیک-جسمانی، روان شناختی، رفتاری و سازمانی طبقه بندی شده اند. هر چند این علائم و مشکلات همگی به عنوان پیامدهای فشار روانی شغلی به حساب می آیند، ولی بر اساس مفهوم سازی شناختی، این پیامدها لزوما به صورت مستقیم از فشار روانی شغلی ناشی نمی شوند و بسیاری از اوقات به عنوان میانجی یا با میانجیگری سایر متغیرها آشکار می شوند. چنانچه یک فرد در محیط کارش به هر دلیل تحت فشار روانی شدید قرار گیرد، پردازش های شناختی او تحریف می شوند و این موضوع نیز خود هیجانات وی را تحت تاثیر قرار میدهد و واکنش های فیزیولوژیک ، روان شناختی و رفتاری متناسب با پردازشهای شناختی بروز پی دا می کنند. فشار خون و درد مزمن از جمله گسترده ترین پیامدهای جسمانی-فیزولوژیک فشار روانی شغلی هستند. پژوهشها نشان داده اند که فشار روانی شغلی با فازایش فشار خون ارتباط بسیار قوی دارد.

این پرسشنامه که با عنوان پرسشنامه فشار روانی شغلی (HSE) شناخته می‌شود توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلیس در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ ساخته شد و دارای ۳۵ ماده است که در ۷ حیطه قرار گرفته‌اند: تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، ارتباط، نقش و تغییرات. سئوالات به‌صورت طیف لیکرت ۵ درجه‌ای (هرگز، به‌ندرت، بعضی اوقات، اغلب اوقات و همیشه) از ۱ تا ۵ به استثنای سئوالات حیطه‌ی ارتباط و کنترل که به‌صورت معکوس از ۵ تا ۱ نمره‌گذاری می‌شوند.

Anchorتعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- به روشنی آگاهی دارم که در محل کار چه توقعاتی از من دارند.

۲- می‌توانم تصمیم بگیرم چه زمانی استراحت کنم.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorمشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سوالات: ۳۵

قالب فایل: Word

تعریف مفهومی:دارد

مولفه ها: دارد و سوالات مربوط به هر کدام مشخص شده است(تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین ، حمایت همکاران ،ارتباط، نقش ،تغییرات)

نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …