پرسشنامه قابلیت جذب دانش

 

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. به دست آوردن دانش از منابع بیرون از مدرسه را یکی از اهداف مدرسه می دانم.
  2. برای بهتر انجام دادن وظایف مدیریتی نیازمند به فراگیری دانش جدید هستم.
  3. همواره باید سعی کنم تا بر میزان آموخته هایم بیفزایم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۳۰

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …