پرسشنامه مؤلفه های عقلانیت مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر این تحقیق ابتدا ۸ مؤلفه از مؤلفه های عقلانیت از کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۷ که شامل: تعقل و تفکر، خلاقیت، انتقاد پذیری، استدلال کردن، منطقی بودن، تفکر انتقادی، گفت و گو و اقتدارگرایی است، استخراج شد. برای هر یک از مولفه ها، ۲۰ رفتار تعریف شد که تعداد گویه ها، ۱۶۰ مورد شد که پس از بررسی روایی آن توسط پنج نفر از اساتید  محترم دانشکده علوم تربیتی مشهد، تعداد گویه ها به ۶۹ گویه تقلیل یافت. اجرای آزمایشی آن در مدارس شهر مورد نظر که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. در این پژوهش، برای بررسی نظرات معلمان در مورد رفتار عقلایی مدیران از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مقیاس پنج درجه ای لیکرت(مقیاسهای: هیچ وقت، به ندرت، برخی وقتها، بیشتر وقتها و همیشه) استفاده شد.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. درحل مشکلات، از طریق روش حل مسأله اقدام می کند.
  2. رفتار خود را بر پایه ی عقل و فکر، ارزشیابی می کند.
  3. تفکر منطقی را به دانش آموزان اموزش می دهد تا در مورد هر چه یاد می گیرند، تحقیق نمایند.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۶۹

منبع : دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …