پرسشنامه مالکیت روان شناختی

Anchorدر این پژوهش برای سنجش مالکیت روان شناختی از پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس(۲۰۰۴) استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱۲ ماده است که ۷ پرسش اول آن مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان و ۵ پرسش بعدی آن، مالکیت روانشناختی مبتنی بر شغل را اندازه گیری می کند. هر پرسش یک پاسخ ۵ درجه ای از کاملا موافق تا کاملا مخالف دارد. برای مثال “من حد بسیار بالایی از مالکیت فردی نسبت به این سازمان احساس می کنم، این شغل مال من است”، پایایی این پرسشنامه در پژوهش می هیو و همکاران درسال ۲۰۰۷، برای مقیاس مالکیت روانشناختی مبتنی بر شغل(۸۴/۰) و مقیاس مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان (۹۰/۰) محاسبه شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من نسبت کاری که انجام می دهم احساس مالکیت شدیدی دارم.

۲- احساس می کنم که این شغل متعلق به من است.

مترجم: ایران سنجه

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۱۲

پرسشنامه لاتین : دارد

مقاله لاتین به زبان لاتین: دارد

تعداد مقالات همراه : ۴

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …