پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مسئولیت پذیری گاف (CPI_RE)

مقیاس مسئولیت پذیری گاف اولین بار همراه با ۱۴ مقیاس دیگر در “پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا” توسط گاف (۱۹۸۴) مطرح گردید (مارنات، ۱۹۹۰). مقیاس سنجش مسئولیت پذیری ۴۲ سوالی به منظور سنجش ویژگیهایی از قبیل وظیفه شناسی ، احساس تعهد، سخت کوشی،جدیت ، قالیت اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات، منطق و احساس مسئولیت مورد استفاده قرار گرفت (مارنات، ترجمه نیکخو، ۱۳۷۴).

پاسخ‌های پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف بصورت ۰ و ۱ نمره گذاری می شود. به این معنی که آزمودنی در صورت موافق بودن با هر عبارت در مقابل آن علامت تیک و در صورت مخالفت با هر عبارت در مقابل آن علامت ضربدر قرار می دهد.

تعدادی از نمونه سوالاتAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مسئولیت پذیری گاف:

۱٫ نگرانی در مورد موضوعات اجتماعی سودی ندارد. برای حل مشکلات اجتماعی هیچ کاری از دست من بر نمی آید.

۲٫ هر خانواده وظیفه دارد که اطراف خانه خود را تمیز نگه دارد و از ریختن زباله سر کوچه خودداری کند.

۳٫ معلمین درباره حقوق خود خیلی اظهار نارضایتی می کنند، اما به نظرم آنان به اندازه خود حقوق دریافت می کنند.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مسئولیت پذیری گاف (CPI_RE). گروهی که به صورت جمعی با یکدیگر به مشورت میپردازند و هر یک مسئولیت های خود را به خوبی انجام میدهند.

 

مشخصات فایل پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف:

۴۲ سوال

در قالب WORD

همراه با روایی و پایایی

منابع:

روش نمره گذاری:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …