پرسشنامه منابع قدرت مدیر ساموئل سی سرکو

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش منابع قدرت مدیران از پرسشنامه ساموئل سی سرکو استفاده شده است که دارای ۱۷ سئوال است و منابع قدرت مشروع-تخصص-قانونی-مرجعیت و تنبیه را بررسی می کند.

سئوالهای این پرسشنامه چهار منبع قدرت فرنچ و ریون را در قالب هفده پرسش به صورت پنج گزینه ای(خیلی موافق، موافق، نه موافق/نه مخالف، مخالف، خیلی مخالف) مورد سنجش قرار می دهد.

به گزینه خیلی موافق در یک طرف ردیف قرار گرفته امتیاز ۵ یعنی بیشترین امتیاز و به گزینه خیلی مخالف که در طرف دیگر قرار دارد، کمترین امتیاز یعنی ۱ تعلق می گیرد.

علاوه بر پرسشنامه های مذکور، برای سنجش سؤالهای فرعی دوم و سوم دو سؤال مربوط به رشته و سابقه کار مدیر از مدیران مدارس پرسیده می شود. در این تحقیق منظور از رشته مرتبط، رشته ها مرتبط با مدیریت(مدیریت آموزشی و علوم تربیتی-امور تربیتی-علوم اجتماعی و روانشناسی ) و رشته های غیر مرتبط(مهندسی-علوم پایه و سایر رشته های علوم انسانی می باشد).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۷

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …