پرسشنامه منبع کنترل راتر – ۲۹ سوالی

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه منبع کنترل راتر – ۲۹ سوالی

AnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه برای Anchorسنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال(الف و ب) می باشد که بیانگر منبع کنترل درونی و بیرونی فرد می باشد. از آزمودنی ها خواسته می شود بین هر جفت سوال یک ماده، یکی را انتخاب کند و علامت بزند.

راتر(۱۹۶۶) ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل و ۶ ماده دیگر که به عنوان ماده های دروغ سنجی و انحرافی می باشند، دنبال می کند.

این تست در پیش بینی رفتارهایی که به طور معمول پیرامون کوشش فرد برای بهتر شدن زندگی در خلال عمر بر محیط صورت میگیرد، بیشترین موفقیت را دارد و قدرت پیش بینی آن در زمینه کنش های متقابل اجتماعی بیشتر از زمینه های کنترل شده آزمایشگاهی است. همینطور رفتارهای دیگری همچون همرنگی و نگرش‌های سیاسی را با اینکه رابطه روشنی با مفهوم مورد انتظار ندارند، پیش بینی می‌کند و به همین دلیل مقیاس مذکور از ارزش اکتشافی بالایی برخوردار است.

مطالعات انجام شده در پرسشنامه منبع کنترل

این پرسشنامه توسط آقایان اصغر دخانچی (۱۳۷۷)، علی رضا ابراهیمی صدرآبادی (۱۳۸۳) و خانم مهوش علیاری (۱۳۸۲) به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی عمومی و بالینی مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهشگران پرسشنامه را بر روی ۱۱۴ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی، ۲۵۳ نفر از پسران ابتدایی، ۲۵۰ نفر از پسران دبیرستانی تهران اجرا و نتایج زیر را به دست آورده اند.

پرسشنامه منبع کنترل راتر - 29 سوالی

مشخصات فایل:

هدف پرسشنامه: سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل

قالب فایل توضیحات: word

قالب فایل سوالات: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۹

روایی: دارد

پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

شاخص های آمار توصیفی: دارد

نرم یا هنجار: دارد

تفسیر: دارد

منابع: دارد

۶,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …