پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی

 

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه دارای ۳۶ سوال است و توسط مرادی (۱۳۷۹) ساخته شده است. پرسشنامه مهارتهای ارتباطی زناشویی با توجه به مهارتهای گوش کردن و بیان کردن(شامل دوری از گمان و پیشداوری، بردباری، احترام به عقاید همسر، برخورد غیر تدافعی، بازگویی شنیده ها، آگاهی از معانی گوناگون واژه ها، حساسیت و توجه لازم به احساسها، گوش کردن به خود یا درک احساس خود در ارتباط با دیگران، بیان خواسته ها همراه با انعکاس دیدگاه و احساس فرد با تکیه بر توصیف خود به جای انتقاد و سرزنش دیگران، خودآشکارسازی، واضح و به دور از ابهام سخن گفتن و بی اثر کردن خشم و انتقاد)، ابتدا در ۴۷ پرسش و پس از بررسی نهایی در ۳۶ سوال تنظیم و آماده شد(مرادی، ۱۳۷۹).

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۳۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …