پرسشنامه مهارت های اجتماعی

AnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مهارت های اجتماعی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپرسشنامه مهارت های اجتماعی که توسط ریجیو (۱۹۸۹) ساخته شد یک ابزار ۹۰ ماده است که به عنوان یک خودگزارش کوتاه اما جامع برای ارزیابی مهارت‌های اجتماعی طرح شده است. برای نمره گذاری ماده ها از یک مقیاس پنج امتیازی به سبک لیکرت (۱ تا ۵ ) استفاده می شود.

۶ مقیاس  این پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی را در دو سطح هیجانی[۱](بیانگری، حساسیت و کنترل) و اجتماعی (بیانگری، حساسیت و کنترل) اندازه می گیرند. این شش مقیاس عبارتند از : مقیاس بیانگری هیجانی[۲]، مقیاس حساسیت هیجانی[۳]، مقیاس کنترل هیجانی[۴]، مقیاس بیانگری اجتماعی، مقیاس حساسیت اجتماعی، مقیاس کنترل اجتماعی.

 

نمونه هایی از سوالات پرسشنامه مهارت های اجتماعی:

  1. وقتی جوک یا لطیفه ای میگویم اغلب برای من دشوار است جلوی خنده خودم را بگیرم.

  2. من به راحتی میتوانم از روی نحوه برخورد یک فرد با دیگران خصوصیات او را متوجه شوم.

  3. بودن با دیگران یکی از لذت بخش ترین قسمتهای زندگی من است. 

  4. من اغلب نگران این هستم که دیگران چه فکری درباره من میکنند. 

 

مشخصات فایل پرسشنامه مهارت های اجتماعی:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۹۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد


[۱] -Emotional

[۲] -Emotional Expressivity

[۳] -Emotional Sensitivity(ES)

[۴] -Emotional Control(EC)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …