پرسشنامه مهارت های زندگی فرم بلند

پرسشنامه مهارت های زندگی شامل ۱۴۴ سؤال و ۱۹ خرده­ مقیاس است که تعدادی از این خرده مقیاس­ها: مهارت­های مشارکت و همکاری, تفکر خلاق ( خلاقیت ), تفکر انتقادی, نشان دادن مسئولیت­های فردی , درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ,شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی٫ شهروند جهانی شدن, خودآگاهی , داشتن مهارت در زندگی ٫ مهارتهای مربوط به ارتباط­های انسانی, روابط بین فردی,  تصمیم ­گیری,  بهداشت و سلامت روانی ,بهداشت و سلامت جسمانی,مهارت­های حل مسئله ٫ مهارت­های مشارکت و همکاری, تفکر خلاق ( خلاقیت ), تفکر انتقادی, نشان دادن مسئولیت­های فردی , درک و ارتقای اصول آزادی ، عدالت و تساوی ,شرکت در فعالیت­هایی که منافع را بهبود می­بخشند ٫ نشان دادن رفتارهای اجتماعی٫ شهروند جهانی شدن,

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …