پرسشنامه مکانیزمهای دفاعی

این پرسشنامه دارای ۷۷ عبارت است  و ۱۴ مکانیزم دفاعی را می سنجد.

نمونه ای از سوالات این پرسشنامه عبارتند از:

۱-احساسات خصمانه ای که نسبت به دیگران دارم را از یاد می برم.
۲-وقتی کسی به من زور می گوید، من هم نسبت به دیگران زورگویی می کنم.
۳-اغلب تمایلات پرخاشگرانه خود را به دیگران نسبت می دهم.

مشخصت فایل این پرسشنامه به صورت زیر می باشند:

نوع فایل : پی دی اف

کلید: دارد

ابعاد: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …